IND.MEC. FABREGAT, S.L.
Instal.lacions de paletitzat amb robot antropomòrfic
Cèl·lula de paletitzat de múltiples bidons.  Paletitzat de bidons i pots amb robot
Instal·lació    d'una    cèl·lula    de    paletitzat    de sacs   amb   doble   zona   de   paletització:   a   terra   i sobre   palet.   Opcionalment   pot   Incloure   pinça col·locadora de palets.
Paletitzat de sacs amb robot
Ind. Mec. Fabregat, S.L. Av.Anselm Clavé 37 - 25334 Castellserà (Lleida) SPAIN Tl. +34 973 610 183 fabregatsl@fabregatsl.com
Notícies Notícies
Productes Productes Empresa Empresa Contacte Contacte Clients Clients Paletitzat de caixes amb robot Sistema de paletització de tot tipus de caixes provinents d'una o múltiples línies de producció.  Aquests sistemes poden combinar varis robots depenent del volum de producció.  La pinça del robot a més d'agafar les caixes pot agafar i posicionar el palet buit i posar un separador de cartró, fusta o plàstic entre les capes de caixes.